,

Een gelukkig huwelijk? Hou afstand!

Hoe houd je een relatie “goed”, ook als je boven op elkaars lip zit? Onderzoek naar huwelijksrelaties kan ons helpen deze vraag te beantwoorden. De psychologen John en Julie Gottman (ja een koppel) zijn bekend om hun onderzoek naar geluk in huwelijksrelaties. Ze bouwden bijvoorbeeld “Love labs” in de vorm van bed and breakfasts en observeerden dan het gedrag van koppels. Gelukkige huwelijken waren niet probleemvrije relaties. De meeste succesvolle huwelijken kampen na 10 jaar nog met problemen die ze aan het begin van hun huwelijk ook al hadden. Een zeker mate van conflict is juist nodig, je moet elkaar af en toe de waarheid kunnen vertellen.

Het geheim van de goede relatie was hoe er met frustraties en conflicten om werd gegaan. Een paar tips uit het werk van Gottman en Gottman: probeer ten eerste escalatie van een ruzie of meningsverschil altijd te vermijden, bijvoorbeeld door een time out te nemen als je merkt dat je een “heet hoofd” krijgt (te emotioneel wordt). Door escalatie van een conflict verandert een relatie, ons beeld van de ander wordt minder gunstig, tot op een gegeven moment die ander een vijand is. Een tweede tip is ruzies altijd goed te maken. Probeer emotionele schade te lijmen en te voorkomen dat de ander je als een tegenligger of zelfs vijand gaan zien. Een derde tip gaat over het starten van een discussie. Als je kritiek hebt, begin dan altijd met een soft start up: frustraties uit je het best op een heel voorzichtige en vriendelijke manier. Door een harsh start up, een te kritische opening van een discussie, kan de ander dichtslaan, of overmatig defensief worden. Als laatste: er zijn verschillen die die niet te overbruggen zijn. Het heeft geen zin om daar strijdpunten van te maken, de kunst is om imperfecties van de ander en jezelf te accepteren.

Juist in deze tijd, ga conflicten niet uit de weg maar zorg op tijd voor voldoende afstand en hou hiermee je relatie gezond!

Gerelateerde artikelen