In dit artikel

Wil je afvallen? Zoek slanke vrienden!

Heb je ook het goede voornemen om de kerstkilo’s gauw weer kwijt te raken? Je hoeft niet elke dag naar de sportschool en je hoeft niet op een streng dieet. De gouden tip voor dit jaar: Zoek slanke vrienden!

We zijn sociaal

Niemand kijkt vreemd op als je stelt dat je anderen nodig hebt op persoonlijk én professioneel vlak. We zijn sociaal en vinden dat vanzelfsprekend. Toch beseffen maar weinig mensen zich, hoe verstrekkend de effecten van dat sociaal zijn, zijn. Om een voorbeeld te geven – Amerikaanse onderzoekers die de beschikking hadden over unieke gegevens waarin 12.000 mensen en hun omgeving voor langere tijd werden gevolgd, vonden dat de kans dat je zwaarlijvig, gelukkig en of eenzaam bent, sterk afhangt van de personen met wie je omgaat. Als een vriend in gewicht aankomt, dan is de kans dat jou dat ook zal gebeuren in de orde van 45%. Als een vriend zich eenzaam voelt, is de kans 40% dat je zelf ook dergelijke gevoelens krijgt. Dergelijke effecten zijn verrassend groot, toch zal het idee dat gedrag besmettelijk is voor weinig mensen verrassend zijn. Het gaat echter verder, ook het gedrag van vrienden van vrienden heeft een waarneembaar effect op je gedrag. Als een vriend van een vriend zwaarlijvig wordt of zich eenzaam voelt, is de kans dat je dat ook krijgt 20%. En daar houdt het niet op. Ook vrienden van vrienden van vrienden, hebben nog een waarneembaar effect van een verhoging van 10% van het risico op zwaarlijvigheid en eenzaamheid!

Dagelijkse invloed

Je wordt dagelijks beïnvloedt door je sociale netwerk.Veel mensen hebben daar geen goed beeld van. Bovendien blijkt uit onderzoek, dat mensen vaak ook niet goed weten hoe hun netwerk van relaties eruit ziet. Weet jij bijvoorbeeld wie de vrienden van je vrienden zijn? En weet je of deze vrienden elkaar kennen? Het lijkt erop dat het voor mensen moeilijk is om dit goed te zien. Mannen vinden dit ogenschijnlijk nog moeilijker dan vrouwen.  Vrouwen zijn met name goed in het herkennen van beïnvloedingsrelaties, terwijl men vaak denkt dat vrouwen juist goed zijn in het beoordelen van affectieve relaties – oftewel wie elkaar leuk vindt.

Vrouwen zijn anders

Vrouwen netwerken sowieso gemiddeld anders dan mannen.Je ziet dat mannen zich makkelijker bewegen in groepen, terwijl vrouwen meer één-op-één relaties onderhouden. Er zijn ook aanwijzingen dat vrouwen meer moeite hebben met ‘instrumenteel’ netwerken. Contacten leggen uit puur strategische (carrière) overwegingen in plaats van met vriendschappelijke bedoelingen wordt door veel mensen als vies ervaren. Relaties moeten authentiek zijn, die mag je niet inzetten om ervan te profiteren.  Dat gevoel lijken vrouwen sterker te hebben dan mannen.

Relaties overzien

Voor mensen is het vaak moeilijk om een complex netwerk van relaties te overzien.Wat is de structuur van een netwerk en hoe kan ik me daarin het best positioneren? Uit recent onderzoek blijkt dat dit te trainen is. Mensen zijn in staat om mentale schema’s op te bouwen die het makkelijker maken om complexe netwerkstructuren te overzien en te begrijpen. Een veldexperiment van Ronald Burt – een bekende Amerikaanse netwerkonderzoeker – liet zien dat leidinggevenden die een training ontvingen waarin ze blootgesteld werden aan sociale netwerk theorieën en cases om deze theorieën te illustreren, aanmerkelijk beter presteerden in de jaren na deze training dan een controle  groep die de training niet had ontvangen, maar wel sterk vergelijkbaar was.

Professioneel netwerken

Wij vinden het opmerkelijk dat er verhoudingsgewijs weinig aandacht is voor “professioneel netwerken”. Eén van de oorzaken is dat gedacht wordt dat netwerken een soort aangeboren competentie is. Het stereotype beeld van de extroverte netwerker die nooit verlegen zit om een praatje en makkelijk contact legt overheerst Dit is onjuist, we weten dat effectief netwerken en het herkennen van netwerkstructuren niet sterk afhangt van persoonskenmerken. Het lijkt eerder zo te zijn dat effectief netwerken iets is dat je kunt (en moet) leren.

Wie weet, helpt het je om persoonlijker lekkerder in je vel te zitten, maar wij zijn er ook van overtuigd dat het je sterker en succesvoller maakt in je werk.

Meer weten? Kijk op www.netwerktrainer.eu. Door Margriet de Groot, co-founder Netwerktrainer en Networkapp.eu i.s.m. Gerrit Rooks, ass. Professor TUe en Netwerktrainer.Start nu met bouwen aan je netwerk


Meld je aan