In dit artikel

Wat is netwerken?

Werk, of het nu in organisaties of als ondernemer is, bestaat vaak voor een groot deel uit samenwerken met anderen. Met wie wordt samengewerkt wordt steeds minder sterk voorgeschreven en bepaald door de organisatie. Werknemers creëren meestal zelf een netwerk van informele relaties.

Dit netwerk van connecties bepaalt voor een groot deel wat voor informatie binnenkomt, wat voor support iemand kan krijgen. Er is in de wetenschappelijke literatuur geen twijfel over het belang van relaties voor het functioneren van werknemers en organisaties als geheel. Het ontwikkelen van een rijk netwerk van connecties is dus van belang, daarom gebruiken sociaal wetenschappers vaak de term sociaal kapitaal.

Definitie van Netwerken:

“Netwerken” is het opbouwen en onderhouden van een systeem van sociale connecties die je helpen om jouw doelen en die van anderen te bereiken.

Netwerken is daarmee een heel complex aan gedragingen, het bestaat onder andere uit gedragingen om contacten leggen, om te weten te komen wat voor soort mensen nieuwe contacten zijn, om relaties te verdiepen en warm te houden, om anderen aan elkaar te verbinden, maar ook om na te gaan of relaties aangehouden moeten worden.

Ondanks dat het duidelijk is voor veel mensen dat het belangrijk is om een goede set van connecties te hebben en sociaal kapitaal op te bouwen, is het idee van doelbewust strategisch netwerken iets wat vaak weerstand oproept. Sommige mensen zien netwerken als een manipulatieve soms Machiavelliaanse bezigheid. Het najagen van professionele doelen door middel van relaties, wordt gezien als moreel verwerpelijk, iets ‘vies’. Er zijn studies die er op wijzen dat dit vooral voor vrouwen geldt, terwijl vrouwen over het algemeen beter geëquipeerd zijn om te netwerken dan mannen. Vrouwen lijken minder geneigd om te netwerken omdat ze anderen niet willen “gebruiken” om hun eigen doeleinden te bereiken. Het idee dat netwerken iets zelfzuchtigs is, is een misvatting. Vaak is het juist zo dat relaties tot wederzijds profijt leiden.

Een tweede misvatting is dat je om goed te “netwerken” toneel moet spelen. Vooral voor mensen die wat meer in zichzelf gekeerd zijn, kan het idee van netwerken nogal intimiderend zijn. Netwerken, zo denkt men, betekent dat je je in allerlei sociale situaties (de vrijdagse borrel bijvoorbeeld) moet begeven, een rol spelen en met iedereen goed moet kunnen opschieten. Voor een deel is het natuurlijk zo dat sociale bijeenkomsten een kans bieden om mensen te ontmoeten, toch is dit maar een heel beperkt onderdeel van netwerken. Er zijn veel mogelijkheden om contacten te leggen en te onderhouden. Toneel spelen zal daarbij vaak averechts werken.

Een derde belemmering om te netwerken is het idee dat netwerken veel tijd moet kosten. Het opbouwen van relaties is een investering, maar netwerken betekent niet per se dat je borrels, happy hours, networking events en allerlei andere activiteiten moet bezoeken. Veel vormen van netwerken kunnen worden gecombineerd met werk en sociale activiteiten. Denk aan een koffie-break, samen lunchen, meedoen aan teams die worden samengesteld uit verschillende afdelingen. Daarnaast kan je ook slim gebruik maken van je netwerk. Denk bijvoorbeeld eens aan je “slapend” netwerk. Al die connecties die je in de loop der jaren hebt opgebouwd, maar waar je momenteel niet veel contact mee hebt. Een Amerikaans onderzoek liet zien dat dit slapend netwerk vaak een bron is van veel onvermoede hulpbronnen. Oude bekenden zijn vaak bereid je te helpen en hebben in de loop van de jaren soms zelf een rijk netwerk opgebouwd, waar je indirect toegang tot kan krijgen.

Een vierde misverstand – de laatste die we hier bespreken – is dat netwerken vooral contact leggen is, liefst met zoveel mogelijk mensen. Het is waar dat connecties toegang bieden tot allerlei mogelijkheden en support, en tot op zeker hoogte is het daarom ook zo dat het hebben van meer connecties beter is. Maar als mensen zijn we nou eenmaal beperkt in het aantal contacten dat we kunnen onderhouden, er is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat we hooguit 150 relaties kunnen onderhouden. Het is daarom van belang goed te weten met wie je je verbindt. Uit onderzoek weten we ook dat het belangrijk is te begrijpen wie met wie is verbonden, en welke positie jij in een netwerk inneemt.Start nu met bouwen aan je netwerk


Meld je aan