In dit artikel

Het is belangrijk te begrijpen, wie met wie is verbonden

Het is belangrijk te begrijpen wie met wie is verbonden, en welke positie jij in een netwerk inneemt. Het zien welke positie je in een netwerkstructuur inneemt, is echter niet makkelijk.

Mensen hebben de neiging om te denken in termen van relaties, het is moeilijk om structuur in die relaties te zien en een overzicht te krijgen. Een belangrijke dimensie in een netwerkstructuur, is de mate waarin een netwerk open en divers is.

In een open netwerk kennen je contacten elkaar niet of niet zo goed. In een gesloten netwerk, kennen je contacten elkaar juist goed. Individuen met een open netwerk zijn een soort tussenpersoon. Ze verbinden mensen die anders niet met elkaar verbonden zouden zijn. Omdat de personen in een open netwerk elkaar niet zo goed kennen, hebben ze vaak ook toegang to meer diverse kennis en informatie dan mensen in een netwerk die elkaar wel goed kennen. In gesloten netwerken waarin iedereen, iedereen kent wordt vaak ook informatie en kennis gedeeld. Er is dus minder verse en diverse kennis en informatie aanwezig in een gesloten netwerk. In een open netwerk heeft de tussenpersoon vaak ook een soort macht. De anderen hebben de tussenpersoon nodig om elkaar te bereiken. Dit geeft de tussenpersoon een makelaarspositie. De makelaar verbindt vraag en aanbod, en profiteert daarvan. Onderzoek heeft laten zien dat mensen met een open netwerk creatiever zijn (omdat ze toegang tot meer diverse informatie hebben), maar ook iets sneller carrière maken.

Is het nu zo dat we allemaal moeten streven naar open netwerken? Integendeel, mensen hebben een diepe ingeboren behoefte om bij een hechte groep van gelijkgestemden te horen. Uit onderzoek blijkt dat mensen in een hechte “kliek” minder stresshormonen in hun speeksel hebben. In gesloten netwerken ontstaat vaak vertrouwen en is intensieve samenwerking mogelijk. In veel projecten – met name innovatieve projecten – is intensieve samenwerking nodig. We kunnen niet zonder hechte groepen, “teams”, om onze doelen te bereiken. De keerzijde van hechte klieken is dat we ons automatisch afsluiten van andere zienswijzen. We worden een beetje blind, omdat ons netwerk afgesloten en minder divers is.

Het is de kunst om een gebalanceerd netwerk te ontwikkelen waarin de voordelen van een open en gesloten netwerk worden gecombineerd. Aan de ene kant heb je een “hechte kliek” rond je nodig, waarin mensen elkaar kennen en steunen, waarin kan worden samengewerkt en waarin we ons verbonden voelen. Aan de ander kant moet je niet vergeten bruggen te slaan naar andere groepen, naar mensen die niet direct in verbinding met onze eigen sociale cirkel staan. Een netwerk dat teveel in zichzelf gekeerd, bestaat vaak uit teveel mensen die op elkaar lijken en daardoor minder aan elkaar toevoegen. Het moeilijke is dat we als mensen ons juist aangetrokken voelen tot mensen die op ons lijken of die we al kennen. Uit onderzoek naar netwerkgedrag op conferenties, blijkt dat mensen relatief weinig nieuwe contacten maken, vooral omdat we praten met mensen die we al kennen.

 

 Start nu met bouwen aan je netwerk


Meld je aan