Privacy statement Netwerktrainer

Privacy statement Netwerktrainer

Privacy statement Netwerktrainer.

Dit document is van toepassing op het gebruik van de website, het gebruik van de Netwerktrainer, iedere transactie en overeenkomst.

Netwerktrainer.eu en de Netwerktrainer tool en trainingen zijn producten van Netwerktrainer B.V.
Netwerktrainer respecteert de privacy van al haar gebruikers van de website en de Netwerktrainer en haar klanten. Dit privacy statement en onderliggend privacybeleid kunnen door Netwerktrainer B.V. worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker.

Trainer tool Met de Netwerktrainer tool, hierna te noemen “de tool”, breng je je netwerk in kaart, bepaal je persoonlijke doelen en stel je je eigen actielijst op.  Voor registratie in de tool we je om je naam, emailadres en eventueel naam van je organisatie te registreren en om toestemming te geven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor het doel van de tool.
Je kunt je ook aanmelden met je LinkedIn profiel. Netwerktrainer verkrijgt geen toegang tot je wachtwoord of LinkedIn profiel, maar maakt gebruik van de door LinkedIn ter beschikking gestelde informatie nadat jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven, waarbij je je akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden van LinkedIn, welke ook gelden voor Netwerktrainer. Uit die informatie worden alleen identificatiegegevens, je voor- en achternaam, e-mailadres, foto-url en naam van de organisatie waarvoor je actief bent (geweest) gehaald. Na registratie kun je de tool gebruiken voor je eigen trainingsdoelstellingen.

Doel gebruik Netwerktrainer verwerkt de gegevens van haar klanten en gebruikers slechts met het doel om gebruik van de tool te faciliteren, je gebruik te kunnen laten maken van de tool en om je te kunnen voorzien van andere aanbiedingen van diensten van Netwerktrainer of derden.  Netwerktrainer verkoopt je gegevens niet aan derden.

Beveiliging Netwerktrainer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via security@networkapp.eu. Let wel, voor de beveiliging van je eigen (mobiele) apparaat ben je zelf verantwoordelijk.

In kaart brengen websitebezoek/cookies Netwerktrainer gebruikt functionele cookies, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn onder meer noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bij bezoek aan onze website heb je de mogelijkheid om -waar nodig- toestemming te geven voor het plaatsen van cookies of deze te weigeren. Voor meer informatie, zie ons privacy -en cookiebeleid [LINK].

Links Voor zover deze website links bevat naar externe internetsites, is Netwerktrainer niet aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van die sites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens op of door middel van externe sites.

Derdenverstrekking Netwerktrainer bewaart je naam en contactgegevens voor de duur van jouw gebruik van de tool en in onze administratie om je op de hoogte te houden van nieuws en aanbiedingen voor zolang jij dat wenst. Netwerktrainer kan je na afloop vragen naar je ervaringen met de Netwerktrainer. Je contactgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Gegevens bewaard in de backend van de Netwerktrainer tool en op andere devices waar je inlogt.

Netwerktrainer deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Netwerktrainer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Netwerktrainer jouw persoonsgegevens alleen met jouw nadrukkelijke toestemming aan andere derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken Netwerktrainer verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat we een wettelijke plicht hebben deze te verwerken en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– naam, functie, organisatie, email adres, antwoorden op questionnaires, ingevulde opdrachten.
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt tijdens het doorlopen van de trainingstool.

Waarom we gegevens nodig hebben  Netwerktrainer verwerkt jouw persoonsgegevens met als doel:

– Je te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en aan te passen

– Om diensten bij je af te leveren

– Netwerktrainer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

Hoe lang we gegevens bewaren Netwerktrainer zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht worden deze langer te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je profiel in Netwerktrainer is altijd de meest actuele versie. Deze informatie kun je zelf verwijderen of aanpassen. Je kunt ook altijd een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van informatie of je account sturen naar info@networkapp.eu. Netwerktrainer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Meer informatie Wil je meer weten over ons privacybeleid en de wijze waarop we jouw gegevens beschermen? Kijk dan op onze website voor ons uitgebreide security statement en privacy -en cookiebeleid.