De beste netwerker is een nerd

Wat is een goede netwerker? Het stereotiepe beeld is iemand met een vlotte babbel die strooit met visitekaartjes, die heel makkelijk contact legt en veel mensen kent. Het is dan ook verrassend dat één van de beste netwerkers ter wereld een verlegen persoon is, die liever anderen aan elkaar koppelt dan zelf nieuwe contacten legt. Adam Rifkin werd in 2011 door Fortune tot beste netwerker gekroond. Fortune had een uitgebreid social media onderzoek gedaan naar wie de meeste Linkedin connecties had met de 640 meest invloedrijke Amerikanen (CEOs, slimste mensen in technologische sectors, machtigste vrouwen en rising stars). De winnaar, Adam Rifkin, was zelf niet een machtige CEO of politicus, maar een relatief onbekende, verlegen computer nerd. Wat is het geheim van Adam Rifkin? Wat kunnen we van hem leren? Rifkin bouwde zijn netwerk geleidelijk op, eigenlijk zonder het doel om er zelf direct beter van te worden. Hij hielp door de jaren heen vooral anderen. Vaak waren dat voor hem kleine gunsten, hij stelde mensen aan elkaar voor en soms verleende som hij wat grotere gunsten zoals het bouwen van een website die hij schonk aan de band Green Day. 

Sociaal Kapitaal
Het voorbeeld van Rifkin is voor de meeste mensen niet rechtstreeks te kopiëren. We zijn niet allemaal in staat om een prachtige website of iets vergelijkbaars te maken en te schenken. En we zijn waarschijnlijk ook niet allemaal gezegend met de onzelfzuchtige aard van een Moeder Theresa of Ghandi. Toch is het goed om te begrijpen wat generositeit kan bereiken. Door kleine en wat grotere gunsten te verlenen, bouw je een netwerk vol “goodwill” op. Deze goeie wil van je connecties – kennissen en vrienden – is de bron van wat we ook wel sociaal kapitaal noemen. Je kan je connecties in je netwerk later om een wedergunst vragen. En vaak brengen ze die uit zichzelf.. 

Generositeit is besmettelijk
Adam Rifkin is een ondernemer, en laat zien dat generositeit kan lonen voor ondernemers. Binnen een organisatie kan generositeit nog grotere effecten hebben. Amerikaanse onderzoekers hebben laten zien dat in sociale dilemma’s waar het moeilijk is om samen te werken aan een collectief doel, mensen die consistent blijven samenwerken en geven (de zogenaamde “consistent contributers”) van groot belang zijn. Het blijkt dat generositeit, het elkaar helpen, besmettelijk is. Door je coöperatief op te stellen, is de kans groot dat je collega’s dat ook doen. Een kleine groep “consistent contributors” kan  hardnekkige coöperatie problemen op lossen. Door hun volhardende samenwerking en positieve instelling veranderen percepties van coöperatieve normen van andere werknemers. Dit kan als een katalysator voor coöperatief gedrag van anderen werken. Als een kleine groep volhardend coöperatief is, kan er een cascade van coöperatief gedrag ontstaan, samenwerken wordt de norm. Dit is natuurlijk van groot belang voor organisaties, omdat geen organisatie kan overleven zonder een coöperatieve instelling van haar werknemers. Maar het is ook van belang voor individuele werknemers, door je coöperatief op te stellen, kan je een rimpeleffect van samenwerking in gang zetten, die jezelf later weer ten goede komt. 

Een goede netwerker bouwt aan zijn of haar sociaal kapitaal. Dit kan iedereen leren, of je nu een introverte Nerd bent of een extraverte flamboyante allemansvriend. Niet iedereen kan een “consistent contributer” zijn. Het is van belang om de eigen reserves in de gaten te houden. Geven en samenwerking kan energie opwekken; er is onderzoek dat laat zien dat social support de social support gever vaak meer energie geeft, dan de ontvanger van de support. Maar het is natuurlijk ook zo dat er grenzen aan geven bestaan. Sommige mensen nemen uit plichtsgevoel taken op zich die anderen in een organisatie laten liggen, zonder dat hen dat zelf weer oplaadt. Dit soort geven is in de praktijk niet voor langere tijd houdbaar en zal leiden tot een “gevers burn out”. De gever laadt de batterij niet meer op, er is geen intrinsieke motivatie waardoor energie en bezieling wordt gecreëerd. Bovendien moet de gever er zich bewust van zijn dat “volhardend geven” niet in alle gevallen tot positieve resultaten zal leiden. Geef je teveel dan sla je door, maar geef je niets dan krijg je ook minder.

Soort zoekt soort
Netwerken is niet alleen maar contact leggen; een rijk netwerk bouw je door geleidelijk aan gunsten aan anderen te verlenen, door te geven door bijvoorbeeld anderen met elkaar in contact te brengen. Voor een deel is netwerken dus vooruitzien in de zin dat door te helpen en te geven, je goodwill en een rijk netwerk opbouwt dat later van pas kan komen. Maar met wie moet je contact leggen? Zorg binnen je netwerk diversiteit. Uit onderzoek blijkt dat mensen met diverse netwerken succesvoller zijn. Ze maken sneller carrière en zijn effectiever in hun werk. Maar helaas zoeken mensen nature contact met gelijkgestemden. Het Engels kent een elegant gezegde “birds of a feather flock together”, in het Nederlands iets minder elegant “soort zoekt soort”. Mensen worden aangetrokken door het bekende, het familiaire. Op conferenties praten we het liefst met bekenden. Op het werk, drinken we koffie met “onze” afdeling. Het gevolg van deze tendens is dat in elke (ietwat grotere) organisatie op een gegeven moment verkokering optreedt. Werknemers klitten samen. Ze werken in bepaalde patronen en routines steeds met dezelfde anderen. Dergelijke routines kunnen efficiënt zijn, vooral in statische omgevingen, waarin het werk routinematig is. We weten echter dat dergelijke routinematige werkprocessen en verkokerde netwerken slecht in staat zijn om te veranderen. Dat is voor een deel te wijten aan het feit dat in verkokerde organisaties er weinig kennis is over elkaars expertise, werknemers van verschillende units (afdelingen of teams) zijn daardoor niet in staat om mogelijke synergie / samenwerkingsmogelijkheden te herkennen. 

Netwerken in organisaties.
De laatste jaren zijn informele netwerken veelal belangrijker geworden dan hiërarchische structuren voor het goed functioneren van organisaties. Een organisatie is gebaat bij mensen die zich makkelijk bewegen in de organisatie en op die manier rijke netwerken opbouwen, toegang hebben tot diverse kennis en in staat zijn om mensen met elkaar te verbinden. Dit helpt bij het doorbreken van verkokering. Zoek je dit ook voor jouw organisatie? Ga dan op zoek naar actieve gevers. Met een paar actieve gevers kun je een beweging tot meer coöperatief gedrag en kennisdeling al op gang brengen. 

door Margriet de Groot, co-founder van Netwerkapp en Netwerktrainer en dr. Gerrit Rooks, ass. professor TU Eindhoven, specialist op het gebied van Netwerkstructuren en netwerkgedrag


Waarom wij massaal willen geven!

We sturen massaal kaartjes, maken tekeningen voor opa’s en oma’s, bestellen afhaalmaaltijden bij ons favoriete restaurant en sturen bloemen naar verzorgingshuizen. Ook de websites van vrijwilligers organisaties worden overspoeld met aanmeldingen. Maar waarom doen we dit?

Geven geeft mensen een geluksgevoel en we hebben allemaal een diepere behoefte om bij een groep te horen. “No man is an island” is een quote die stamt uit 1975 van John Donne. Het zit in de mens om relaties aan te gaan, deze te willen onderhouden en onderdeel te willen zijn van een groep. We hebben allemaal een fundamentele behoefte om ergens bij te horen. En door te geven ontvang je ook erkenning en waardering. Laat dat nou net een voorwaarde zijn om banden te versterken en je positie in een groep te bestendigen. Om deze “need to belong” te bevredigen is het wel belangrijk dat je regelmatig persoonlijk contact hebt met iemand waarvan je gelooft dat hij ook om jou geeft. Geen wonder dat kinderen graag het persoonlijk contact met Opa en Oma onderhouden met mooie tekeningen.Netwerken, geluk creëer je zelf

Een gebalanceerd netwerk is een belangrijke basis voor een gelukkig leven. Het geeft je praktische steun, uitdaging, energie en support. Tijdens deze workshop geen we de deelnemers inzicht in het belang van een gebalanceerd netwerk en gaan ze zelf aan de slag met een korte analyse van hun persoonlijke netwerk. De workshop eindigt met een praktische ronde waarin ze samen ideeën bedenken om hun netwerken sterker en diverser te maken.

This image has an empty alt attribute; its file name is training-geluk.png

De kracht van goed luisteren

Het klassieke beeld van een goede netwerker is de charmante extravert die met een vlotte babbel makkelijk nieuwe connecties legt. Goed netwerken is een soort aangeboren kwaliteit, denkt men. Maar is dit wel zo? Bij Netwerktrainer leren we je dat dit niet zo hoeft te zijn.

Een goed netwerk bouw je op. Het is immers al jaren bekend dat een rijk netwerk productiever, gelukkiger en succesvoller zijn. Zij zien kansen eerder en hebben eerder toegang tot kennis.

Vragen? Neem contact met ons op.

Regie op je leven, doe de persoonlijke netwerkanalyse

Netwerken gaat niet alleen om verkopen. Een rijk sociaal netwerk ondersteunt je om succesvol te worden in je werk. Het hebben van de juiste contacten geeft je toegang tot informatie, vernieuwde inzichten, energie en kennis waarmee je je voordeel kunt doen en wel die carrière stap kunt maken of die leuke nieuwe baan kunt vinden.

Direct oefenen

Het aantal contacten dat je kunt onderhouden is echter beperkt. Uit onderzoek (Robert Dunbar) blijkt dat je een maximum van 150 contacten kunt onderhouden. Je hersencapaciteit is beperkt, dit aantal kun je nog herkennen.  Je weet wie ze zijn, wat ze doen, in hoeverre jij hen kunt helpen en hoe hun netwerk eruit ziet.

Je netwerk is opgebouwd uit een aantal cirkels.  Je begint bij de eerste cirkel van nauwe relaties van circa 5 mensen, waar je wekelijks contact mee hebt en die jou steunen door dik en dun. Meestal is dit familie of soms zijn dit hele goede vrienden.

De groep hierom heen, van ongeveer 10 mensen waar je veel contact mee hebt, zowel zakelijk als privé, noemen we de Support Clique.

De volgende cirkel is groter en bevat de mensen waarmee je je op één of andere manier verbonden voelt en die je met enige regelmaat spreekt. Je kunt ze éénvoudig uitnodigen voor een kop koffie om bij te praten en je weet waar ze zich over het algemeen mee bezig houden.

Ga direct aan de slag! Doe hier je eerste netwerkanalyse van jouw support clique.

Vragen? Neem contact met ons op.

Direct oefenen

Ben je een goede netwerker met 500+ contacten?

Als je je heel veel contacten hebt, ben je dan een goede netwerker? Weet jij wat de ideale omvang van een persoonlijk netwerk is? Check dit filmpje over Dunbar en ontdek het.

Eenzaamheid

In de media zie je steeds meer initiatieven om eenzaamheid te verminderen. Zie hier de actie op het station van Utrecht.

Onze tip is bouw pro-actief aan je sociale netwerk dit voorkomt eenzaamheid.

Hoe doe je dit?

Netwerken is meer dan contact leggen.  Om succesvol te zijn in je werk of persoonlijke leven heeft ieder mens een netwerk nodig dat hem of haar dagelijks ondersteunt. Dat is niks nieuws. Hoe hechter en waardevoller een netwerk, hoe makkelijker het is om verder te komen. Vroeger moest je letterlijk “in de wieg” gelegd zijn om iets te bereiken. Tegenwoordig is afkomst veel minder belangrijk. Maar dat neemt niet weg dat mensen met goede connecties en rijke gebalanceerde netwerken sneller stappen maken, dan mensen die dat niet hebben. Heel vaak geldt toch:  “Het gaat er niet om wat je kent, maar wie je kent”.

(meer…)